Tarihçe

Derneğimizin tarihi 13 Nisan 1934 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bergama’ya gelişiyle başlar. Bergama’nın kültürel zenginliklerinden çok etkilenir ve kentin tanıtılması amacıyla bir Kermes tertip edilmesi talimatını verir. Hemen hazırlıklara başlanır ve ilk kermes, 1937 ‘de Osman Bayatlı öncülüğünde oluşan komite tarafından düzenlenmeye başlanır. Bu komite daha sonraki yıllarda “Bergama’yı Sevenler Cemiyeti” olarak dernekleşir. 1946 yılında da Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernek vasfını kazanır. Derneğimiz 1968 yılına kadar Türkiye’nin kesintisiz devam eden ilk Festivali olma özelliğine sahip Bergama Kermesini düzenlemiştir.

Vizyon/Misyon

Derneğimiz Atatürk’ün açtığı yoldan günümüze kadar Bergama Sanat ve Kültürüne sahip çıkıp koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını amaç edinmiştir. Yayınlarıyla kültürümüzü tanıtan derneğimiz, 2012 yılında “Bergama Türküleri” isimli iki cd’den oluşan bir albüm yapmıştı. Halen Bergama türkülerini derleyip TRT arşivine kazandırmaya devam etmektedir.

Halk müziği korosu ve Halk Oyunları toplulukları ile Bergama Kültür ve Sanatının öğrenilmesine katkı koymaktadır.